Wellness & Spa

Dopřejte svému tělu a smyslům to pravé potěšení umocněné panoramatickými výhledy na Beskydy

Bazén

Pár ranních temp při pohledu na probouzející se krajinu vám nastartuje den. Jedinečná večerní projekce podmořského světa ve vás probudí snění. Součástí bazénové části je i whirlpool pro 8 – 10 osob.

Po – Ne 7:30 – 20:00
Více informací
/
3

Sauny

Potěšte své tělo péčí, kterou si zaslouží. K tomu vám jistě pomůže některá z našich pěti saun. Kromě tradiční bylinné, finské nebo parní lázně, doporučujeme vyzkoušet také blahodárné účinky solné sauny nebo naši infrasaunu.

Po – Ne 12:00 – 20:00
Více informací
/
3
/
3

Privátní Spa

Spojte romantiku s relaxací a užívejte si s vaším partnerem / partnerkou nerušené chvíle v naší nabídce Privátního ENDEMIT SPA, které může být celé k dispozici exkluzivně pouze pro Vás po 20:00 večer. Relaxační hudba, svíčky a láhev lahodného italského Prosecca navodí jedinečnou a nezapomenutelnou atmosféru.

Více informací
/
3

Tělocvična

Naše tělocvična je k dispozici všem aktivním milovníkům pohybu. Naprostou dominantou tohoto prostoru je prosklená stěna nabízející panoramatický výhled do údolí. Osobám mladším 15 let je přístup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.

Po – Ne 7.30 – 20.00
Více informací
/
3

Obecné informace

Provozní doba

Bazénová část a tělocvična
Po – Ne           7:30 – 20:00 hod.
Děti do 3 let mohou do bazénu a whirlpoolu pouze ve speciálních plenkových plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Osobám mladším 15 let je přístup do celého wellness centra povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.

Saunová část
Po – Ne        12:00 – 20:00 hod.
Děti mladší 3 let mají zakázán vstup do všech saun kromě haloterapie (solná komora), kde mají přístup povolen pouze
v doprovodu dospělé osoby a nesmí rušit klid ostatních. Děti od 3-15 let mají vstup do saun povolen pouze v doprovodu zodpovědných osob a musí dodržovat všechny zásady správného chování v sauně a především nesmí rušit klid ostatních.
Do všech saun je vstup povolen pouze bez plavek se saunovou plachtou, kterou si zákazník podloží pod celé své tělo tak, aby se jakkoliv nedotýkalo dřevěných pryčen.

Děti do 12 let jsou ve wellness vítány do 18:00 hod., od 18:00 hod. zde platí klidová zóna.

Vstupné pro externí hosty

Dospělá osoba na max. 3 hodiny: 850 Kč
Děti od 4 - 12 let na max. 3 hodiny: 420 Kč
Děti do 3 let: ZDARMA

Náštěvní řád

Obecné ustanovení

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků wellness centra
v Endemit Boutique Hotel&Spa
a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
V prostorách tohoto centra je každý návštěvník povinen se chovat tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost ani zdraví své nebo ostatních návštěvníků.
Všechny úkony po příchodu do wellness centra se provádí v následujícím pořadí:

➢ Seznámení se s návštěvním řádem.
➢ Vstup do šatny je již čistá zóna, proto prosíme o vyzutí obuvi před šatnou.
➢ Odložení oděvů v šatně.
➢ Řádné omytí celého těla mýdlem a až poté si návštěvník oblékne čisté plavky a vstoupí do bazénové části. Ubytovaní hosté provádí tuto činnost na svých pokojích.
➢ Nahlášení se na wellness recepci u vchodu do bazénové části, vyzvednutí čistého prádlo (osuška, plachta) externími hosty. Ubytovaní hosté si z pokojů přinesou wellness tašku která toto prádlo již obsahuje. Obsluha na recepci zároveň informuje hosty o aktuální situaci a dodržování zásadních podmínek chování v centru.

Ubytovaný host má v rámci svého pobytu umožněn vstup do wellness centra kdykoliv v provozní době, se kterou bude seznámen na recepci hotelu.
Veřejnost si zakupuje jednorázový vstup na dobu maximálně 3 hodin v období mezi 12:00 a 20:00 a pouze pokud je volná kapacita. O splnění této podmínky je nutno se informovat předem osobně nebo telefonicky (703 188 188) na recepci hotelu. Před vstupem do wellness centra se externí návštěvník musí prokázat platným dokladem totožnosti a zavazuje se plně respektovat návštěvní řád wellness centra a pokyny zaměstnanců hotelu.

➢ Všichni návštěvníci wellness centra jsou povinni dodržovat provozní dobu a návštěvní řád!
➢ Děti do 3 let mají vstup do všech saun zakázán a mohou do bazénů a whirlpoolu pouze ve speciálních plenkových plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Děti od 3-15 let mají vstup do saun povolen pouze v doprovodu zodpovědných osob a musí dodržovat všechny zásady správného chování v sauně.
➢ Vstup do rekreačního bazénu a whirlpoolu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru.
➢ Do všech saun je vstup povolen pouze bez plavek se saunovou plachtou, kterou si zákazník podloží pod celé své tělo tak, aby se jakkoliv nedotýkalo dřevěných pryčen.
➢ Před usednutím na lavice v parní kabině si návštěvník sedací plochy osprchuje sprchou umístěnou v parní lázni, při odchodu tuto činnost zopakuje.
➢ Osobám mladším 15 let je přístup do celého wellness centra povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu plně zodpovědný.

Povinnosti návštěvníků

➢ Před každým vstupem do ochlazovacího bazénu, rekreačního bazénu či whirlpoolu jsou návštěvníci povinni se osprchovat, důkladně umýt veškeré kosmetické přípravky a dodržovat osobní hygienu.
➢ Vždy po východu ze saun, či parní kabiny je návštěvník povinen použít sprchu a až následně vstoupit do ochlazovacího bazénu. Upozorňujeme návštěvníky, že rekreační bazén ani whirlpool není bazén ochlazovací, proto nikdy nevstupujte do bazénové vody bez dostatečného osprchování těla a krátkého odpočinku na lehátku. Po masáži je návštěvník povinen se před vstupem do wellness centra osprchovat.
➢ Zachovávat čistotu všech míst wellness centra a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
➢ Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat na wellness recepci, jinak za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost. Předměty nalezené v prostorách wellness centra je nálezce povinen odevzdat pracovníkovi wellness centra, případně na recepci hotelu, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
➢ Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hotelu a plně uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení hotelu nebo na majetku ostatních osob.
➢ Návštěvník je povinen opustit provoz wellness centra a jít do šaten 5 min před ukončením provozní doby.
➢ Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat pracovníka wellness centra, který dle potřeby přivolá lékařskou pomoc.
➢ Návštěvníci se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům. Endemit Boutique Hotel and Spa nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů.
➢ Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců, mohou návštěvníci uplatňovat na recepci nebo u vedoucího Endemit Boutique Hotel and Spa.

Zákaz vstupu do wellness centra

➢ Osobám postiženým horečkou, COVIDem, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
➢ Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný nebyl izolován.
➢ Osobám opilým nebo pod vlivem omamných látek.
➢ Jakýmkoliv zvířatům.Všem zvířatům je vstup přísně zakázán.

Zakázané činnosti ve wellness centru

➢ Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
➢ Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich jak do rekreačního bazénu, whirlpoolu, tak samozřejmě i do ochlazovacího bazénu.
➢ Volat o pomoc bez příčiny, rušit klid ostatních návštěvníků.
➢ Vstupovat do saun v plavkách a bez saunové plachty určené k podložení celého těla.
➢ Znečišťovat vodu a ostatní prostory wellness centra zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě, odhazováním odpadků a používáním mýdla a dalších hygienických pomůcek mimo určená místa (koupelna se sprchami
u šatny).
➢ Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách než k tomu určených.
➢ Přinášet si a konzumovat vlastní nápoje.
➢ Jakkoliv manipulovat s jakýmikoliv skleněnými předměty a nádobím.
➢ Vstupovat do prostoru wellness centra se žvýkačkou.
➢ Vstupovat do prostoru saun je povolen pouze bosou nohou. Jakákoliv obuv v těchto místnostech je zakázána.
➢ Vnášet do bazénu nafukovací, pěnové předměty, ploutve, míče. (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle).
➢ Používat jakékoliv holící přístroje mimo prostor šatny a příslušné koupelny.

V případě porušení provozního řádu tím, že si zákazník přinese sklěněný předmět a rozbije jej v prostoru wellness centra, bude nutno wellness centrum uzavřit, vypustit celý vodní systém a speciálně jej vyčistit, souhlasí zákazník s uhrazením jednorázové smluvní pokuty ve výši 250 000 Kč. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat další náhradu škody vyplývající z omezení provozu hotelu nebo jeho celkového uzavření v plném rozsahu.

Vyloučení z návštěvy wellness centra

Z areálu wellness centra bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
Neopustí-li návštěvník v takových případech wellness centrum na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat
o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít wellness centrum pro objednané skupiny hostů případně z jiných závažných důvodů. Uzavření wellness centra bude oznámeno na tabuli u vchodu do wellness centra, na recepci a webových stránkách hotelu.

Horní Bečva, dne 1. 1. 2023